BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWALA NR XXII/74/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 15 listopada 2004 roku
w sprawie: w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu „ Biblioteki Publicznej – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach • 2004 - 2006’’
Na podstawie art. 18 ust l w związku z art. 7 ust l pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§l. Przystąpić w 2005 roku do realizacji projektu "Biblioteki Publiczne - Internet- Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006" w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koordynatorem i realizatorem Projektu jest Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego Białymstoku.
§ 2. Gmina Przytuły zobowiązuje się sfinansować część projektu dotyczącą zadań
Gminy w wysokości 10291 zł (ogólna szacunkowa kwota projektu) w tym wkład własny 2572,75 zł(25 % wartości projektu).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 lis 2004 08:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1184 razy