BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWALA Nr XXI/73/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 sierpnia 2004 roku
w sprawie: przeznaczenia środków w budżecie gminy na 2006 rok na zadanie "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym "
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z niejszymi zmianami) Rada gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1
Rada Gminy zobowiązuje się, że w uchwalanym budżecie gminy na 2006 rok przeznaczy środki na finansowanie zadania inwestycyjnego - "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym" w kwocie - 316.113,80 złotych.

§ 2
Wykonanie uchwaty powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 gru 2004 14:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1292 razy