BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/89/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 16 grudnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia ceny za wywóz nieczystości stałych
Na podstawie art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz 679, z 1998 r. Nr. 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2005 r. cenę za wywóz nieczystości stałych do maksymalnej kwoty 4 zł od pojemnika SM 110.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała w chodzi z życiem z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2004 14:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1269 razy