BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/173/2022 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Przytuły wotum zaufania.

          Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) uchwala się, co następuje:

§1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Przytuły za 2021 rok, Rada  Gminy Przytuły udziela Wójtowi Gminy Przytuły wotum zaufania.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2022 13:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 206 razy