BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/174/2022 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytuły na lata 2021-2030.

          Na podstawie , art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.  U.2021 poz.2268 z późń.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/105/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytuły na lata 2021-2030 Rozdział IV otrzymuje brzmienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lip 2022 14:44
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 195 razy