BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/179/2022 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz  art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2021 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lip 2022 15:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 214 razy