BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 43/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 13 lipca 2022 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2022 rok.

         Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt. 4 i 9 Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2022 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę             -          5.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -        10.753,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę             -         5.253,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe  ogółem:        15.876.275,71 zł; w tym:
a) dochody bieżące          10.345.554,71 zł,
b) dochody majątkowe          5.530.721,00 zł.

2. Wydatki budżetowe  ogółem:        16.191.251,23 zł; w tym:
a) wydatki bieżące          10.184.228,23 zł,
b) wydatki majątkowe          6.007.023,00 zł.
 
§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół  w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 wrz 2022 11:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 98 razy