BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 50/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

       Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z  późn. zm.), oraz  Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXXVI/150/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Przytuły zarządza,  co następuje:


   § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 


   § 2. Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy Przytuły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.   
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 wrz 2022 12:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 260 razy