BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/190/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Król w przedmiocie utworzenia przez Radę Gminy Przytuły Młodzieżowej Rady Gminy.

      Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Nie uwzględnia się petycji Pana Patryka Janusza Król z dnia 22 lipca 2022 r. w przedmiocie  utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 paź 2022 12:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 97 razy