BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 69 / 2022 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 14 września 2022 r.
w sprawie: zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego

              Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U z 2022r poz.559 ze zm./oraz  art.9a ust.2,ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /t.j. Dz. U. z 2021r poz.1249  / oraz § 2   Uchwały Nr XVIII/117/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ,zarządza się co następuję:

 

§1. Powołuję Panią Małgorzatę Tomasiewicz do składu Zespołu Interdyscyplinarnego jako przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytułach.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 sty 2023 11:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 41 razy