BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 68/05

z dnia: 14 stycznia 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.l568/ zarządza się co następuje :
§ L
Sposób wykonania uchwał Rady Gminy Przytuły podjętych na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 13 stycznia 2005 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w kolumnach 5 i 6 harmonogramu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 kwi 2005 10:44
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1567 razy