BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 67/05

z dnia: 5 stycznia 2005 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Przytuły.
Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz. 1806, z2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.l568/ zarządza się co następuje :
§ L
Ustala się treść projektu uchwały, która wniesiona będzie pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy w sprawie : sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
Stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 2.
l. Upoważnia się :
. Inspektora Urzędu Gminy Przytuły Panią Chrzanowską Janinę do przedstawienia w czasie obrad Sesji projektu uchwały wymienionej w § l wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobie wymienionej w § 2 .
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 kwi 2005 10:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1532 razy