BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 72/05

z dnia: 31 marca 2005
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
Na podstawie art.135 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach

publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami ) Wójt Gminy Przytuły,

postanawia :

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r., według którego :

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 4.270.196 złotych
- wykonanie (zgodnie z załącznikiem Nr 1 ) wynosi - 3.932.148 złotych
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 4.433.196 złotych
- wykonanie (zgodnie z załącznikiem Nr 2) wynosi - 4.064.906 złotych

2. Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych z zakresu zadań zleconych i
powierzonych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2004 rok.

§ 2

Sprawozdania , o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia

niniejszej uchwały :

1/ Radzie Gminy

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


WÓJT GMINY

Krzysztof Jan Polkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 maj 2005 13:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1548 razy