BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 76/05

z dnia: 15 kwietnia 2005 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej, celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przytulach" nr ZP. 341-1/05
Na podstawie art. 19, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1. Stanisław Sienicki - przewodniczący komisji
2. Kazimierz Ramotowski - sekretarz komisji
3. Janusz Szelągowski - członek komisji

§2 Komisja Przetargowa rozpocznie prace z dniem 15.04.2005 r.

§3 Szczegółowe zadania komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1427 razy