BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 78

z dnia: 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy .
Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.l568/ zarządza się co następuje :

§ l-
Sposób wykonania uchwał Rady Gminy Przytuły podjętych na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2005 roku określają harmonogramy stanowiące załączniki nr 1-2 do zarządzenia

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów..

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1444 razy