BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 86/05

z dnia: 31 sierpnia 2005 roku
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Przytuły.
Na podstawie art. 48,ust.l i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 46,poz. 499 i Nr 74,poz. 786,Nr 154,poz.l802;z 2002 r. Nr 14,poz.l28,Nr 127.poz.l089, Nr 113.poz.984.Nr 153,poz.l271;z 2003 r. Nr 57,poz.507,Nrl30,poz.l 188;z 2004 r. Nr 25,poz.219 / Wójt Gminy Przytuły zarządza, co następuje:

§ l
Powołuje się składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Przytuły celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr l w Przytułach :
1. Pawłowska Monika,
2. Szelągowski Janusz,
3. Duchnowska Agnieszka,
4. Chrzanowska Halina,
5. Diks Zenon,
6. Zapert Dominik,
7. Sejnowska Wiesława,
8. Zakrzewska Irena,
9. Kobryńska Anna,
10. Szelągowski Janusz.
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wagach :
1. Baranowska Zofia,
2. Narew ski Marcin,
3. Kowalewski Marcin,
4. Barłowska Ewa,
5. Demby Zofia,
6. Ramotowski Andrzej,
7. Kręciewska Grażyna,
8. Adamski Bogdan,
9. Bielawska Anna,
10. Gocłowska Renata.

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Wilamowie
1. Narewski Wiesław,
2. Karwowska Anna,
3. Pawłowska Elżbieta,
4. Zacharzewska Alina,
5. Demby Rafał,
6. Lipińska Renata,
7. Błaszczak Elżbieta,
8. Ziółek Elżbieta,
9. Gołębiewska Jadwiga,
10. Szydłowski Adam.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1615 razy