BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 88/05

z dnia: 12 września 2005 roku
w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Przytulach.
Na podstawie art. 50,ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 46,poz. 499 i Nr 74,poz. 786,Nr 154,poz.l802;z 2002 r. Nr 14,poz.l28,Nr 127,poz.l089, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.l271;z 2003 r. Nr 57,poz.507,Nrl30,poz.ll88;z 2004 r. Nr 25,poz.219 / Wójt Gminy Przytuły zarządza, co następuje:

§ l
Odwołuje się Pana Szelągowskiego Janusza ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie Nr l z siedzibą w Przytułach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1416 razy