BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 90/05

z dnia: 14 września 2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów na sprzedaż mienia komunalnego.
Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września, 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, póz. 2108, z późniejszymi zmianami) Zarządzam, co następuje:

§1
Powołuje Komisję Przetargową doprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy w następującym składzie:
1. Stanisław Sienicki - Przewodniczący
2. Janusz Szelągowski - Sekretarz
3. Kazimierz Ramotowski - Członek

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1484 razy