BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 100/05

z dnia: 20 grudnia 2005 roku
w sprawie: wyznaczenia dnia 23 grudnia 2005 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Przytulach
Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z póz. zmianami) zarządzam co następuje:

§1.
W związku z przekroczeniem wymiaru pracy o 8 godzin w 3 tygodniu grudnia 2005 r. wyznaczam dzień 23 grudnia br. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Przytułach.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Wójta.

§3.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 13:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1641 razy