BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 97/05

z dnia: 17 listopada 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy .
Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80.poz.717, Nr 162,poz.l568;
z 2004 r. Nr 102,poz.l055, Nr 116,poz. 1203, Nr 214.poz.l806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 / zarządza się co następuje :
§ l.
Sposób wykonania uchwał Rady Gminy Przytuły podjętych na XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 14 listopada 2005 roku określaj ą harmonogramy stanowiące załączniki nr 1-3 do zarządzenia
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów..
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 mar 2006 15:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1449 razy