BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr I/1/06 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 listopada 2006 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) ),w wyniku tajnego głosowania Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1
Wybiera się radnego Błaszczak Sławomira na Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Senior
Farfułowski Antoni
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 gru 2006 13:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1554 razy