BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 70/05

z dnia: 25 lutego 2005 r.
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

     Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.l568/ zarządza się co następuje :

§1

     Sposób wykonania uchwał Rady Gminy Przytuły podjętych na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2005 roku określają harmonogramy stanowiące załączniki nr l - 5 do zarządzenia

§2

     Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów.

§3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Przytuły
(-) Krzysztof, Jan Polkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 10:44
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1238 razy