BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 73/05

z dnia: 6 kwietnia 2005 r.
w sprawie: wyznaczenia 8 kwietnia 2005r i 2 maja 2005 r. dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy w Przytułach.

     Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, póz 94 z póz. zmianami) zarządzam co następuje:

§1

     W związku z przekroczeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w l tygodniu stycznia 2005 r. wyznaczam 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Przytułach.

§2

     W związku z przekroczeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w ostatnim tygodniu kwietnia 2005 r. wyznaczam 2 maja 2005 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Przytułach.

§3

     Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Wójta.

§4

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Przytuły
(-) Krzysztof, Jan Polkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 10:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1257 razy