BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/53/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 3 lutego 2004
w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art.6 ust.11 w związku z art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.734, z 2002 r. Nr 216, poz.1826 z 2003 r. Nr 203, poz.1966) uchwala, co następuje:

§ 1.
Obniża się wskażniki procentowe, o których mowa w art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w następującej wysokości: do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub do 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
Mikucki Piotr

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2004 13:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1238 razy