BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXI/101/ 13 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 24 stycznia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2013 rok.

     Na podstawie art.18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z póź. zm. / Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§1

     Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Przytuły na 2013 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 14:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 687 razy