BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2012-02-08 11:22 - Dodanie nowej wiadomości: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2019-11-08 08:31 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przejdź do wiadomości