BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Z A P R O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

wprowadzony Zarządzeniem Nr 101/06 Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 marca 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE NR 101/06 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przytułach - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marca 2006

Wiadomości

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA - [Wszystkie zmiany]

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

Dodanie nowej wiadomości: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI - [Wszystkie zmiany]

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Przytuły na 2006 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Objaśnienia do projektu budżetu gminy Przytuły na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego latach 2005 – 2006

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego latach 2005 – 2006 - [Wszystkie zmiany]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Dodanie nowej wiadomości: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - [Wszystkie zmiany]

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Przytuły na lata 2006-2013

Dodanie nowej wiadomości: Prognozowana sytuacja finansowa gminy Przytuły na lata 2006-2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2006

Wiadomości

Organizacja wewnętrzna Rady

Dodanie nowej wiadomości: Organizacja wewnętrzna Rady - [Wszystkie zmiany]

Tryb pracy Rady

Dodanie nowej wiadomości: Tryb pracy Rady - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Tryb pracy Wójta - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi ...

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi ... - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 12 marca 2006

Wiadomości

Rejestry i ewidencje udostępniane

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry i ewidencje udostępniane - [Wszystkie zmiany]

Zbiory danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: Zbiory danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Spis telefonów

zmiana ne telefonu z-cy wójta - [Wszystkie zmiany]

zmiana nr telefonu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXIV/83/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXIV/84/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXIV/81/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marca 2006

Wiadomości

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZYTUŁACH

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZYTUŁACH - [Wszystkie zmiany]

Zbiory danych osobowych

Edycja wiadomości Zbiory danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Rejestry i ewidencje udostępniane

Edycja wiadomości Rejestry i ewidencje udostępniane - [Wszystkie zmiany]

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Rejestr kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr kontroli - [Wszystkie zmiany]

Rejestr kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr kontroli - [Wszystkie zmiany]

Rejestr kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr kontroli - [Wszystkie zmiany]

Rejestr kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr kontroli - [Wszystkie zmiany]

Rejestr kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr kontroli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 marca 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marca 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian