BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 maja 2010

Wiadomości

Spotkanie

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE PSYCHOLOGA DO PROJEKTU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE PSYCHOLOGA DO PROJEKTU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE DORADCY ZAWODOWEGO DO PROJEKTU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE DORADCĘ ZAWODOWEGO DO PROJEKTU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE ORGANIZATORA KURSU NAUKI JAZDY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE ORGANIZATORA KURSU NAUKI JAZDY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE BIURA PODRÓŻY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Komunikaty i ogłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Komunikaty i ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Promocja

Dodanie nowej wiadomości: Elektroniczny Urząd - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2010

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz zapewnienia im opieki.

Dodanie nowej wiadomości: Zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz zapewnienia im opieki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców

Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Decyzja o wymeldowaniu - [Wszystkie zmiany]

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną

Edycja wiadomości Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną - [Wszystkie zmiany]

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Edycja wiadomości Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Edycja wiadomości Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą - [Wszystkie zmiany]

Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Edycja wiadomości Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

Edycja wiadomości Rejestracja urodzin - [Wszystkie zmiany]

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Edycja wiadomości Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - [Wszystkie zmiany]

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Edycja wiadomości Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Edycja wiadomości Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Edycja wiadomości Wydawanie dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

piątek, 14 maja 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Edycja wiadomości Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Edycja wiadomości Ulga żołnierska w podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Edycja wiadomości Ulga żołnierska w podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

Odroczenie terminu płatności podatku

Edycja wiadomości Odroczenie terminu płatności podatku - [Wszystkie zmiany]

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Edycja wiadomości Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Edycja wiadomości Rozłożenie na raty zapłaty podatku - [Wszystkie zmiany]

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Edycja wiadomości Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Edycja wiadomości Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy - [Wszystkie zmiany]

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 17 maja 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2010

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian