BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 04 grudnia 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Strona główna

Edycja wiadomości Strona główna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudnia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

PROTOKÓL Nr XXII/13 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 grudnia 2013

Wiadomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przytuły

Edycja wiadomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 grudnia 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROTOKÓL Nr XXIII/13 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓL Nr XXIV/13 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 grudnia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

PROTOKÓL Nr XXV/13 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Przytuły z dnia 18 października 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 grudnia 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Wiadomości

Terminarz wywozu odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Przytuły na 2014r

Edycja wiadomości Terminarz wywozu odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Przytuły na 2014r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian