BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 23 października 2023

Wiadomości

Zespół interdyscyplinarny

Edycja wiadomości Zespół interdyscyplinarny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lipca 2023

Wiadomości

Nagranie z VIII sesji Rady Gminy Przytuły

Edycja wiadomości Nagranie z VIII sesji Rady Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lipca 2023

Wiadomości

Nagranie z VII sesji Rady Gminy Przytuły

Edycja wiadomości Nagranie z VII sesji Rady Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lipca 2023

Wiadomości

Nagranie z V sesji Rady Gminy Przytuły

Edycja wiadomości Nagranie z V sesji Rady Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Nagranie z IV sesji Rady Gminy Przytuły

Edycja wiadomości Nagranie z IV sesji Rady Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2023

Wiadomości

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Edycja wiadomości Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń - [Wszystkie zmiany]

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Edycja wiadomości Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń - [Wszystkie zmiany]

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Edycja wiadomości Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marca 2023

Wiadomości

Sołtysi

Edycja wiadomości Sołtysi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 października 2022

Wiadomości

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edycja wiadomości Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 lutego 2022

Wiadomości

S T A T U T

Edycja wiadomości S T A T U T - [Wszystkie zmiany]

Statut Gminy Przytuły

Edycja wiadomości Statut Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Przytuły

Edycja wiadomości Regulamin Pracy Urzędu Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZYTUŁACH

Edycja wiadomości REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZYTUŁACH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 stycznia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Edycja wiadomości Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Edycja wiadomości WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

środa, 25 sierpnia 2021

Wiadomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

Edycja wiadomości ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o poziomach recyklingu za 2020 roku

Edycja wiadomości Informacja o poziomach recyklingu za 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Edycja wiadomości WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - [Wszystkie zmiany]

środa, 09 grudnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Edycja wiadomości Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - [Wszystkie zmiany]

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka

Edycja wiadomości Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

Edycja wiadomości Rejestracja urodzin - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Edycja wiadomości Rejestracja zgonu - [Wszystkie zmiany]

sobota, 10 października 2020

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 października 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Edycja wiadomości Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 25 sierpnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną

Edycja wiadomości Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną - [Wszystkie zmiany]

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Edycja wiadomości Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Edycja wiadomości Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Edycja wiadomości Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego

Edycja wiadomości Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Wiadomości

Strona główna

Edycja wiadomości Strona główna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 listopada 2019

Wiadomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 października 2019

Wiadomości

Szkoła Podstawowa w Przytułach

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Przytułach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 września 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Edycja wiadomości Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy - [Wszystkie zmiany]

Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Edycja wiadomości Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Edycja wiadomości Wydawanie dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru wyborców

Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców - [Wszystkie zmiany]

środa, 15 maja 2019

Wiadomości

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Edycja wiadomości LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 kwietnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 6/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 25 stycznia 2019r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 6/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia zakładowych norm zużycia paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie Gminy Przytuły. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 września 2018

Wiadomości

PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maja 2018

Wiadomości

Zespół interdyscyplinarny

Edycja wiadomości Zespół interdyscyplinarny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2017

Wiadomości

Strona główna

Edycja wiadomości Strona główna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 listopada 2017

Wiadomości

Strona główna

Edycja wiadomości Strona główna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 października 2017

Wiadomości

Wykaz sołtysów gminy Przytuły

Edycja wiadomości Wykaz sołtysów gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2017

Wiadomości

URZĄD STANU CYWILNEGO

Edycja wiadomości URZĄD STANU CYWILNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 października 2017

Wiadomości

Jednostki organizacyjne

Edycja wiadomości Jednostki organizacyjne - [Wszystkie zmiany]

Szkoła Podstawowa w Przytułach

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Przytułach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 października 2017

Wiadomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przytuły

Edycja wiadomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian