BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

2022-12-13 13:11 - Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

Przejdź do wiadomości