BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Przytuły z dnia 24 sierpnia 2022 roku

2022-08-26 15:10 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Przytuły z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Przejdź do wiadomości