BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 31 sierpnia 2022 r.

2022-10-04 11:23 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/184/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Przytuły.

Przejdź do wiadomości