BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/191/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 października 2022 r.

2022-12-13 14:40 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/191/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2023 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do wiadomości