BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXX /203/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 5 grudnia 2022 r.

2023-01-11 11:40 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXX /203/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły.

Przejdź do wiadomości