BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 38/07 z dnia 03.12.2007 r.

2007-12-20 09:56 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 38/07 z dnia 03.12.2007 R. w sprawie: Zmieniające Zrządzenie Nr 10/03 Wójta Gminy Przytuły z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych.

Przejdź do wiadomości