BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Przynależność Gm. Przytuły do związków i stowarzyszeń

 

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego


      Gmina Przytuły jest jedną z 93 gmin województwa podlaskiego, które należą do ZGW WP. Misją Związku jest: wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie, uzyskanie wpływu na tworzenie prawa i decyzje w regionie w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich. Podstawowym celem zaś integracja samorządów wiejskich, rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Więcej informacji na temat ZGW WP na stronie internetowej

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

      Prace nad powstaniem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęły się w 2007 roku z inicjatywy samorządów gminnych. Początkowo inicjatywą powstania LGD zainteresowane było 6 gmin: Grajewo, Szczuczyn, Rajgród, Jedwabne, Radziłów i Wąsosz. W celu poinformowania o inicjatywie, jak również zebrania opinii w sprawie oddolnych inicjatyw i potrzeb, przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców. |Z 505 ankiet dokonano analizy wyników, która stanowiła podstawę do dalszej pracy nad konstruowaniem strategii. Ostatecznie w trakcie prac z uczestnictwa zrezygnowały 2 gminy: Szczuczyn i Jedwabne. Zgodnie z wymogami podejścia Leader, lokalna grupa działania musi być partnerstwem złożonym z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Każda grupa powinna starać się o to, by mieć w swoim składzie znaczący odsetek podmiotów sektora publicznego, sektora społecznego i sektora gospodarczego istniejących na obszarze objętym LSR. Od 2015 roku w skład LGD "BIEBRZAŃSKI DAR NATURY" wchodzi nasza gmina.

Data powstania: środa, 28 lis 2012 13:05
Data opublikowania: środa, 28 lis 2012 13:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 5916 razy