BIP Gminy Przytuły

Przetargi, zamówienia, projekty unijne

W tej zakładce znajdują się informacje o przetargach ogłaszanych przez Gminę Przytuły i Urząd Gminy Przytuły:

 1. W zakładce "Zamówienia publiczne "znajdują się informacje odnośnie ogłoszonych przetargów powyżej progu stosowania ustawy Pzp.

  Aktualnie prowadzone postępowania

 2. W zakładce "Przetargi"znajdują się informacje odnośnie ogłoszonych przetargów poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

  Aktualnie prowadzone postępowania

 3. W zakładkach "Archiwum" znajdują się informacje odnośnie wszelkich poprzednich zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Gminy Przytuły.

  Archiwum wiadomości - Zamówienia publiczne

  Archiwum wiadomości - Przetargi

Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 08:48
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 08:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 5584 razy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r.

Gmina Przytuły, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

WYMIANA POMP W STUDNIACH SW-1, SW-2 I WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ WRAZ Z OPOMIAROWANIEM POBORU WODY W HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA

Usługi

Przetarg nieograniczony

117.000

3

2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KUBRA PRZEBUDÓWKA -WAGI (ETAP II)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

544.000

2

3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTUŁY

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

416.000

2

4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUPY

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

268.000

3

5

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

269.000

3

6

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYTUŁACH

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.000.000

3

7

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

414.000

3

8

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

328.000

4

9

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PRZYTUŁY

Usługi

Przetarg nieograniczony

120.000

4

Data powstania: czwartek, 12 sty 2017 13:14
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2017 13:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1283 razy