BIP Gminy Przytuły

Przetargi, zamówienia, projekty unijne

W tej zakładce znajdują się informacje o przetargach ogłaszanych przez Gminę Przytuły i Urząd Gminy Przytuły:

 1. W zakładce "Zamówienia publiczne "znajdują się informacje odnośnie ogłoszonych przetargów powyżej progu stosowania ustawy Pzp.

  Aktualnie prowadzone postępowania

 2. W zakładce "Przetargi"znajdują się informacje odnośnie ogłoszonych przetargów poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

  Aktualnie prowadzone postępowania

 3. W zakładkach "Archiwum" znajdują się informacje odnośnie wszelkich poprzednich zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Gminy Przytuły.

  Archiwum wiadomości - Zamówienia publiczne

  Archiwum wiadomości - Przetargi

Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 08:48
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 08:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 7114 razy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.

Gmina Przytuły, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PRZYTUŁY 2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

111.000 zł

1

2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104631B W M. MIECZKI, GMINA PRZYTUŁY

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

215.000 zł

2

3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104647B MROCZKI-MIKUTY W KM 0+000-0+808,68

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

481.000 zł

3

4

ENERGIA ODNAWIALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY

Dostawy

Przetarg nieograniczony

1.742.000 zł

1

5

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

265.000 zł

4

6

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYTUŁACH

Roboty Budowlane

Przetarg nieograniczony

410.000 zł

4

Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 15:05
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2018 15:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1433 razy