BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące

Podatek od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 6 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 6 grudnia 2018 r.w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.

Podatek rolny

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 

Podatek leśny

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 

Opłata za posiadanie psa

 

Na terenie Gminy nie obowiązuje opłata za posiadanie psa.

 

Inne opłaty


1) stawki opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

UCHWAŁA NR XIX/130/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 21 czerwca 2017 roku w sprawie: ustalenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przytuły.

 

UCHWAŁA NR XXV/172/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 12 czerwca 2018 roku w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

 

 

2) stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

UCHWAŁA NR XIII/81/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 16 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

3) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

UCHWAŁA NR XXIV/170/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 26 marca 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

 

UCHWAŁA NR XI/ 69/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 3 marca 2016 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

 

UCHWAŁA NR XIX/132/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 21 czerwca 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły.

 

4) Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 

 

UCHWAŁA NR XXXI/109/05 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 18 sierpnia 2005 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 

5) Opłata prolongacyjna

 

UCHWAŁA NR XXV/174/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 12 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Data powstania: czwartek, 6 kwi 2017 10:24
Data opublikowania: czwartek, 6 kwi 2017 10:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2466 razy