BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 września 2023

Wiadomości

Konsultacje społeczne ws miejscowych planów

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne ws miejscowych planów dla fragmentów obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje społeczne ws miejscowych planów dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne ws miejscowych planów dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 września 2023

Wiadomości

Petycja nr 3/2023

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 3/2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 września 2023

Wiadomości

Petycja nr 2/2023

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 2/2023 - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 1/2023

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 1/2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 września 2023

Wiadomości

WYNIKI KONSULTACJI

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI KONSULTACJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 września 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2023

Wiadomości

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 września 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 sierpnia 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 sierpnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie dot. naboru wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie dot. naboru wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 sierpnia 2023

Wiadomości

Projekt krajowy z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2

Dodanie nowej wiadomości: Projekt krajowy z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 sierpnia 2023

Wiadomości

Informator dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: INFORMATOR przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lipca 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 czerwca 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

PROTOKÓL Nr XXXIV/2023 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓL Nr XXXII/2023 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 czerwca 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 czerwca 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 czerwca 2023

Wiadomości

Festyn rodzinny

Dodanie nowej wiadomości: Festyn rodzinny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 czerwca 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 czerwca 2023

Wiadomości

Informacja o kontrolach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kontrolach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2023

Wiadomości

Informacja Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Grupy Działania Biebrzański Dar Natury - [Wszystkie zmiany]

Informacja Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Grupy Działania Biebrzański Dar Natury - [Wszystkie zmiany]

,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo”

Dodanie nowej wiadomości: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 maja 2023

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maja 2023

Wiadomości

Cyberbezpieczeństwo

Dodanie nowej wiadomości: Cyberbezpieczeństwo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 kwietnia 2023

Wiadomości

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytuły za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytuły za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Grupy Działania Biebrzański Dar Natury - [Wszystkie zmiany]

Zaopiniowania projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytuły w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Zaopiniowania projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytuły w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 kwietnia 2023

Wiadomości

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA W ROKU 2023

Dodanie nowej wiadomości: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA W ROKU 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2023

Wiadomości

Kadencja 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Kadencja 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2023

Wiadomości

STANOWISKO DS. WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I OPŁAT

Dodanie nowej wiadomości: STANOWISKO DS. WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I OPŁAT - [Wszystkie zmiany]

SEKRETARZ GMINY

Dodanie nowej wiadomości: SEKRETARZ GMINY - [Wszystkie zmiany]

SKARBNIK GMINY

Dodanie nowej wiadomości: SKARBNIK GMINY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian