BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2017-12-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-12-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-12-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/148/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/147/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/146/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/145/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/144/2017RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przytułach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przytułach.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/143/2017RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wagi w Wagach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jakuba Wagi w Wagach.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/141/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/ 142/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/147/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2017 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 31/17 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2018-2021.

2017-11-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU I MONTAŻU MONITORINGU
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-11-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-11-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 32/17 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Przytuły na rok 2018
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przytułach
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Przytuły w 2017 roku

2017-11-02
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2017 rok.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · »