BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2018-06-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Budżet i opinia RIO za lata 2016 i 2017
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-06-20
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Nr XXIII/2018 z dnia w sprawie: z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły ,która odbyła się w dniu 1.02.2018 roku w budynku świetlicy w Przytułach , ul. Lipowa 1 .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/175/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/171/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Przytuły w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/172/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/173/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/174/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/177/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/178/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

2018-06-19
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/176/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

2018-06-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 20/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2018 rok

2018-06-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-06-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-06-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Rządowy program „Dobry start”
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · »