BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2018-02-21
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXIII/158/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 1 luty 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXIII/157/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 1 luty 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXIII/156/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 1 luty 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/155/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 1 luty 2018 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/154/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 1 luty 2018 roku w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”.

2018-02-20
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXII/152/2017 Rady Gminy w Przytułach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2018.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXII/151/2017 Rady Gminy w Przytułach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2018– 2021
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/150/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXI/149/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2017-2020.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/153/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytuły na rok szkolny 2018/2019.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Przytuły w 2018 roku.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 3/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 2/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 1/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 29 /2017 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 40/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2017 rok

2018-02-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-02-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-02-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-02-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

2018-01-24
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · »