BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2017-10-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: STANOWISKO DS. OBSŁUGI WODOCIĄGU GMINNEGO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-10-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓL Nr XIX/2017 z dnia w sprawie: z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły ,która odbyła się w dniu 21.06.2076 roku w budynku świetlicy w Przytułach , ul. Lipowa 1 .
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 23/17 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia z dnia 4 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 6 października 2017 roku w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/139/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 wrzesnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/140/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 21 wrzesnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

2017-10-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI KONSULTACJI
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-09-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 21/17 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

2017-09-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 24/17 Wójta Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 24/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

2017-09-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-09-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · »