BIP Gminy Przytuły

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY PRZYTUŁY


AKTUALNOŚCI

 

 

 


 

Informujemy, że w związku  z awarią sieci światłowodowej  u dostawcy usług telekomunikacyjnych utrudniony jest kontakt  telefoniczny.

Za niedogodności przepraszamy.

 

 Z Urzędem Gminy w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numer 512413016 (sekretariat urzędu), nr TEL/FAX - 86 2177003 lub e-mail - gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl.

 

Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numer  517377036 lub e-mail - gopsprzytuly@wp.pl

 

— — ## — —

 

Wójt Gminy Przytuły podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”

 


— — ## — —

 

 
— — ## — —

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY
od 01.01.2017r do 31.12.2017r

— — ## — —

 

 

 — — ## — — 

Ogłoszenie dot. zakładki Programu „Rodzina 500+”

 
— — ## — —
 
— — ## — —  
 

 

— — ## — —
 

 

— — ## — —
 KARTA DUŻEJ RODZINY

  — — ## — —

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto.

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły”

 

Wyjaśnienie

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły w sezonie zimowym 2016/2017

 

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły 2017-2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.

 

ZAWIADOMIENIE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przytuły: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B

 

Wyjaśnienie 1

 

Zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY<

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)

 

Wyjaśnienie 1

 

Wyjaśnienie 2

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo w km 0+000 - 0+990 ( działki nr 7; 43 ; 44)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

GI.271.9.2015 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły w 2016 roku"

Unieważnienie postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa około 34.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2016-2017 roku.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Data powstania: środa, 11 cze 2003 22:28
Data opublikowania: środa, 11 cze 2003 22:47
Data edycji: niedziela, 20 lip 2003 10:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 181541 razy
Ilość edycji: 137

Wiadomości