BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY PRZYTUŁY

 UWAGA !!!

 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Urzędu Gminy w Przytułach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Przytuły, proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w Urzędzie Gminy Przytuły oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Zawieszam do odwołania przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy Przytuły oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Zachęcam do tego, by wszelkie sprawy w w/w urzędach, w miarę możliwości, załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem platformy E-PUAP bądź drogą elektroniczną na podane poniżej adresy e-mail. Proszę, aby w okresie od dnia 16 marca do dnia 25 marca br. mieszkańcy osobiście przychodzili do urzędu, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i szczególnie skomplikowanych.

 

 

Urzędu Gminy w Przytułach czynne jest od poniedziałku do piątku w godinach - 7.30 - 14.00.

 

 

DANE KONTAKOWE:

Z Urzędem Gminy w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numery:

512413016 (sekretariat urzędu),

TEL/FAX - 86 2177003

lub e-mail - gmina(małpa)przytuly.powiatlomzynski.pl

 

515494557 (Inwestycje, Ochrona Środowiska, Kadry, Informatyk),

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach skontaktować się można pod numerem 512413016


Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numer 517377036 lub e-mail - gopsprzytuly(małpa)wp.pl

W miarę możliwości niezbędne opłaty, w tym podatki oraz opłatę za wodę proszę uiszczać przelewem na rachunek bankowy o nr 20 8752 0006 0130 1094 2000 0050

oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę uiszczać na rachunek bankowy o nr 23 8752 0006 0130 1094 2000 0190

Z góry dziękuję za zastosowanie się do mojego apelu.

 

Wójt Gminy Przytuły

 

— — ## — —

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach uprzejmie informuje, że pomimo trudnej sytuacji pracujemy i jesteśmy w stałej gotowości do udzielania pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Jednak z uwagi na to, aby nie narażać siebie i innych na kontakt z osobami potencjalnie zagrożonymi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi. W związku z tym z naszą jednostką można nawiązać kontakt telefoniczny dzwoniąc pod nr 517377036. W siedzibie naszej jednostki tj. budynku Urzędu Gminy Przytuły jest wystawiona urna, w której można składać w formie pisemnej wnioski i podania w swoich indywidualnych sprawach. W nagłych sprawach a w szczególności wobec osób objętych kwarantanną z grup szczególnego zagrożenia tj. wobec osób samotnych, starszych lub niepełnosprawnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, który w takim przypadku jest rekomendowany, zostanie ustalona forma ewentualnej pomocy.

 

Kierownik GOPS

 

— — ## — —

 

 

1% podatku na rzecz OSP PRZYTUŁY

 

11.02.2020 r. - Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji na temat warunków życia - Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

 

05.02.2020 r. - INFORMACJA dot. nabóru na szkolenie podstawowe oraz uzupełniające pt.: „Stosowanie środków i ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”


05.02.2020 r. - IINFORMACJA O KRYTERIACH UWZGLĘDNIANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PUBLICZNYCH PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ O DOKUMENTACH NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE O LICZBIE PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA.

16.01.2020 r. - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2020

 

— — ## — —

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY

2020 r

 

— — ## — —

 

Nagrania z sesji Rady Gminy Przytuły

 

— — ## — —

 

Raport o stanie Gminy Przytuły za 2018 rok

 

— — ## — —

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 

— — ## — —

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach

 

— — ## — —

 

ENERGIA ODNAWIALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY

 

 

— — ## — —

 

Komunikaty i ogłoszenia GOPS

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2020r.

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2020-2021 roku.
ZAKOŃCZONE

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2019/2020.

 

ZAWIADOMIENIE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach
Ogłoszenie nr 587356-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu w kwocie – 844 280,00 zł. na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły"’’

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zapytanie ofertowe
,, na utwardzenie placu manewrowego przy budynku usługowym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wilamowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Ogłoszenie o modyfikacjach Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 084-200294

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
,, Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły ’’

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2019-2020r.’’
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 16746 razy