BIP Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 16 wrz 2019 13:55
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2019/2020.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 22 sie 2019 08:04
„Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020”
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 23 lis 2018 15:17
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt ( dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Przytuły.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 19 lis 2018 10:51
udzielenie kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły” i „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo, gm. Przytuły”
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 12 wrz 2018 11:43
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2018/2019.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 6 gru 2017 14:01
Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2018-2019 roku.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 20 wrz 2017 15:06
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2017/2018
Czytaj całość

Wyjaśnienie

środa, 15 lut 2017 10:32
Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły”
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 12 paź 2016 12:41
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART.4 PKT. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.)
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 5 paź 2016 15:12
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 19 wrz 2016 14:49
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.
Czytaj całość