BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

GI.271.8.2017

Gmina Przytuły zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2017/2018 wybrano ofertę:

 

A) Szkoła Podstawowa w Przytułach (zadanie nr 1) – Palacz CO Ziółek Jan, Przytuły ul. Lipowa 28/5, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 15.000,00 zł brutto;

B) Szkoła Podstawowa w Wagach (zadania nr 2)- Odzież Używana Mieczkowska Elżbieta, ul. Polowa 53A/42, 18-400 Łomża. Cena ofertowa 9.900,00 zł brutto;

C) Urząd Gminy w Przytułach (zadanie nr 3)- Odzież Używana Mieczkowska Elżbieta, ul. Polowa 53A/42, 18-400 Łomża. Cena ofertowa 9.900,00 zł brutto;

Liczba złożonych ofert: 3

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak

 

Termin zawarcia umowy: 10.10.2017r w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły godz. 11:00.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, nieprzystąpienie Wykonawcy do podpisania umowy skutkuje utratą wadium.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć ksero potwierdzone z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palaczy wykonujących usługę oraz ksero potwierdzone z oryginałem umowy z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania opału w piecach.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

Data powstania: piątek, 6 paź 2017 11:55
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 11:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 705 razy