BIP Gminy Przytuły

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czwartek, 11 lip 2019 12:54
Ogłoszenie nr 572400-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 12 mar 2019 15:31
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 509758-N-2019 z dnia 2019-02-01 r. pod tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 1 lut 2019 15:36
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły
Ogłoszenie nr 509758-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 23 lis 2018 15:04
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły
Ogłoszenie nr 652531-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

poniedziałek, 10 wrz 2018 10:47
Foto: {$zajawka.tytul}
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U. UE S numer 114-258972, data 16/06/2018, strona 114, pod tytułem „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

piątek, 15 cze 2018 09:58
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 556291-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. pod tytułem: „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo”
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 19 mar 2018 08:59
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 520183-N-2018 z dnia 19.02.2018r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

poniedziałek, 19 lut 2018 15:18
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły
Ogłoszenie nr 520183-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

środa, 20 gru 2017 12:41
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 622508-N-2017 z dnia 27.11.2017 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

poniedziałek, 27 lis 2017 14:05
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

Ogłoszenie w BZP nr 622508-N-2017 z dnia 2017-11-27 r.

Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

poniedziałek, 8 maj 2017 13:22
Ogłoszenie nr 79676 - 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

poniedziałek, 8 maj 2017 13:20
Ogłoszenie nr 79614 - 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

piątek, 21 kwi 2017 13:02
Ogłoszenie nr 70819 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 19 kwi 2017 15:00
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

czwartek, 13 kwi 2017 12:32
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43003 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 12 kwi 2017 10:41
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43960 - 2017 z dnia 2017-03-15 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5”.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

piątek, 7 kwi 2017 14:09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”
Czytaj całość

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

piątek, 24 mar 2017 09:41
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43003 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”.
Czytaj całość

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

środa, 22 mar 2017 09:28
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”.
Czytaj całość

WYJAŚNIENIA 2 DO TREŚCI SIWZ

środa, 22 mar 2017 09:17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”.
Czytaj całość

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 20 mar 2017 12:32
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 13 mar 2017 19:30
Ogłoszenie nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”
Czytaj całość

Zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ

środa, 27 lip 2016 09:39
Dotyczy przetargu nieograniczonego pod tytułem „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B”. Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016.
Czytaj całość

Wyjaśnienie 1

wtorek, 26 lip 2016 09:38
Dotyczy zapytania z dnia 22.07.2016r. do przetargu nieograniczonego pod tytułem „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B”. Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

czwartek, 14 lip 2016 14:57
Przytuły: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B
Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 13 lip 2016 12:17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016 r. pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”
Czytaj całość

Wyjaśnienie 2

czwartek, 30 cze 2016 15:25
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 – 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”
Czytaj całość

Wyjaśnienie 1

czwartek, 30 cze 2016 15:16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 – 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 7 cze 2016 14:52
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 128988 - 2016 z dnia 20.05.2016 r. pod tytułem „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo w km 0+000 – 0+990 ( działki nr 7; 43 ; 44)”
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 16 mar 2016 21:57
GI.271.1.2016
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 37634 - 2016 z dnia 19.02.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły".
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

piątek, 19 lut 2016 13:55
Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły
Numer ogłoszenia: 37634 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
Czytaj całość