BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Podstawa  prawna:

Art. 23 ust.1 w związku z art. 19 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Przytuły

ul Supska 10, 18-423 Przytuły

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

 Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.), organizator planuje dokonać wyboru operatora bezpośrednio, zawierając z nim umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przytuły, dla których Gmina Przytuły jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

 30.12.2022 r.

  1. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Rozpoczęcie:  01.01.2023 r., czas trwania zamówienia: 24 miesięcy tj.: do 31.12.2024 r.

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. 

Niniejsze ogłoszenie publikuje się i ogłasza:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej

2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu

3)    na stronie internetowej Urzędu

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: piątek, 31 gru 2021 12:02
Data opublikowania: piątek, 31 gru 2021 12:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 488 razy