BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 587356-N-2019z dnia 19.08.2019 r. pod tytułem: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Instalacyjno-Remontowy Mieczysław Składanek z siedzibą 18-400 Łomża ul. Zdrojowa 72a.

 

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

3. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 7

 

4. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1

ZAKŁAD INSTALACYJNO-REMONTOWY Mieczysław Składanek

18-400 Łomża ul. Zdrojowa 72a

999 375,00 zł

60 miesięcy

100

2

Firma Handlowo – Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski

19-200 Grajewo ul. Nowo – Osiedle 11

1 134 433,51 zł

60 miesięcy

92,86

3

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń

18-400 Łomża ul. Poznańska 37

1 172 141,53 zł

60 miesięcy

91,16

4

ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW RYSZKIEWICZ

19-400 Olecko Osiedle nad Legą 6/14

1 174 015,35 zł

60 miesięcy

91,07

5

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

mgr Sylwester Zawadzki

18-400 Łomża ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12

1 270 000,13 zł

60 miesięcy

87,21

6

„IN-KOL” Sp. z o.o.

18-500 Kolno ul. Kolejowa 2

1 306 638,01 zł

60 miesięcy

85,89

7

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „CHOJNOWSKI” Jan Chojnowski

18-400 Łomża ul. Szeroka 4

1 363 380,77zł

60 miesięcy

83,98

 

5. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

7. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Data powstania: czwartek, 26 wrz 2019 15:08
Data opublikowania: czwartek, 26 wrz 2019 15:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1330 razy