BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach
Ogłoszenie nr 587356-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający  przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe i na jakich zasadach?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: poniedziałek, 26 sie 2019 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sie 2019 15:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1117 razy