BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”

2. Data otwarcia ofert:  03.09.2019r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 113 672, 87 zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

ZAKŁAD INSTALACYJNO-REMONTOWY Mieczysław Składanek

18-400 Łomża ul. Zdrojowa 72a

999 375,00 zł

17.06.2020r.

60 miesięcy

2

Firma Handlowo – Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski

19-200 Grajewo ul. Nowo – Osiedle 11

1 134 433,51 zł

17.06.2020r.

60 miesięcy

3

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń

18-400 Łomża ul. Poznańska 37

1 172 141,53 zł

17.06.2020r.

60 miesięcy

4

ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW RYSZKIEWICZ

19-400 Olecko Osiedle nad Legą 6/14

1 174 015,35 zł

17.06.2020r.

60 miesięcy

5

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

mgr Sylwester Zawadzki

18-400 Łomża ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12

1 270 000,13 zł

17.06.2020r.

60 miesięcy

6

„IN-KOL” Sp. z o.o.

18-500 Kolno ul. Kolejowa 2

1 306 638,01 zł

17.06.2020r.

60 miesięcy

7

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „CHOJNOWSKI” Jan Chojnowski

18-400 Łomża ul. Szeroka 4

1 363 380,77zł

17.06.2020r.

60 miesięcy

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 3 wrz 2019 14:55
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2019 14:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1150 razy