BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE

Gmina Przytuły zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017 wybrano ofertę:

 

A) Zespół Szkół w Przytułach (zadanie nr 1) –Zamawiający unieważnia postępowanie w związku z przekroczeniem wartości zamówienia.

B) Szkoła Podstawowa w Wagach (zadania nr 2)- Palacz C.O. Zakrzewski Miłosz, 18-423 Przytuły, ul. Supska 1A : 16.000,00 zł brutto;

C) Urząd Gminy w Przytułach (zadanie nr 3)- Palacz C.O. Zakrzewski Miłosz, 18-423 Przytuły, ul. Supska 1A : 15.000.00 zł brutto;

Liczba złożonych ofert: 2

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak

Wykonawcy, których oferty odrzucono: Odzież Używana Zalewska Monika, 18-423 Przytuły, ul. Lipowa 2.

Uzasadnienie odrzucenia oferty: Złożona oferta Wykonawcy w każdej części zamówienia przewyższa kwotę jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Termin zawarcia umowy: 14.10.2015r w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły godz. 11:00.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, nieprzystąpienie Wykonawcy do podpisania umowy skutkuje utratą wadium.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć ksero potwierdzone z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palaczy wykonujących usługę.

Data powstania: środa, 5 paź 2016 14:25
Data opublikowania: środa, 5 paź 2016 14:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 572 razy